โครงสร้างการบริหาร
สายตรงผู้บริหาร
งบประมาณ อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 12 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 1 ธันวาคม 2563
ราคาน้ำมันวันนี้
ขั้นตอนการติดต่อราชการ


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
โครงสร้างการบริหาร
ฝ่ายสภา
สายตรงผู้บริหาร
งบประมาณ อบต.
งบแสดงการเงิน ปี 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
การบริการขั้นพื้นฐาน
นโยบาย
รายงานผลการดำเนินงาน
กำหนดระยะเวลาการให้บริการ
ประกาศกำหนดเวลาการให้บริการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
แผนพัฒนาบุคลากร
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพิ่มแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
รายงานงบทดลอง-งบรับจ่าย
รายงานการประชุมสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม
คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
จรรยาข้อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ปฏิทินกิจกรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน จำนวน 39 กระบวนงาน
แบบฟอร์มขอรับข้อมูลข่าวสาร
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
โครงการจุดกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
พรบ.อบต.
สื่อ ประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ข้อมูลรายชื่อผู้เสียภาษี
ข้อมูลถนน
ทะเบียนผู้ใช้น้ำ
ข้อมูลเด็ก
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ข้อมูลคนพิการ
คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
ข้อมูลสภาพปัญาหาน้ำเสียในพื้นที่
ข้อมูลผู้รับบริการวัคซีนพิษสุนัขบ้า
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
โครงการวางและจัดทำผังเมือง
เพจ อบต.รอบเมือง
แบบระเมินความพึงพอใจ
แบบฟอร์มขอน้ำอุปโภค
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.238.147.211
คุณเข้าชมลำดับที่ 951,830

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
บริการออนไลน์
อบต.ในเครือข่าย

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10   Fax : 0-44817145 ต่อ 18
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.