โครงสร้างการบริหาร
สายตรงผู้บริหาร
งบประมาณ อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 2728
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ราคาน้ำมันวันนี้
ขั้นตอนการติดต่อราชการ


  หน้าแรก     การบริการขั้นพื้นฐาน 

การบริการขั้นพื้นฐาน
การบริการขั้นพื้นฐาน  

 

การบริการขั้นพื้นฐาน
 
การคมนาคมและการขนส่ง  
สภาพการคมนาคมตำบลรอบเมืองใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลัก เส้นทางการคมนาคมติดต่อภายในเขตตำบลใกล้เคียงใช้เส้นทาง
-                         ถนนชัยภูมิ –หนองบัวแดง
-                         ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า
-                         ถนนนิเวศรัตน์
-                         ถนนรพช. ในการเดินทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบล
ประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการรถโดยสารขนาดเล็ก รถจักรยานยนต์และรถสามล้อรับจ้างในการสัญจรไปมา ส่วนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรนิยมใช้รถยนต์บรรทุกขนาดเล็กหรือรถยนต์กระบะส่วนบุคคลขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาดหรือแหล่งรับซื้อต่าง ๆ
 
สาธารณูปโภค
         -          โทรศัพท์  ส่วนใหญ่ประชาชนใช้โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือ ในพื้นที่มีโทรศัพท์สาธารณะให้บริการที่บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 จำนวน 1 จุด และบ้านกกบก หมู่ที่ 3 จำนวน 1 จุด
         -          ระบบไฟฟ้า มีผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 866 ครัวเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 22 ครัวเรือน
         -          ระบบประปา มีผู้ใช้น้ำ จำนวน 849 ครัวเรือน ไม่มีน้ำใช้ จำนวน 39 ครัวเรือน
 
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำ
แหล่งน้ำตามธรรมชาติ มีทั้งหมด 12 แห่ง ได้แก่
1. บ่อเกลือ               หมู่ที่ 1 บ้านโนนกอก มีพื้นที่ 15 ไร่
2. หนองเรือ             หมู่ที่ 1 บ้านโนนกอก มีพื้นที่ 4 ไร่
3. โคกหินแห่            หมู่ที่ 1 บ้านโนนกอก มีพื้นที่ 1 ไร่
4. สระแตง               หมู่ที่ 1 บ้านโนนกอก มีพื้นที่ 2 งาน
5. ลำห้วยชีลอง           หมู่ที่ 1 บ้านโนนกอก 
6. หนองแปน            หมู่ที่ 2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ มีพื้นที่ 18 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา
7. หนองเบ็น            หมู่ที่ 2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ มีพื้นที่ 40 ไร่
8. หนองแสง            หมู่ที่ 3 บ้านกกบก มีพื้นที่ 2 ไร่
9. หนองสระวัด          หมู่ที่ 3 บ้านกกบก มีพื้นที่ 1 ไร่
10. ลำห้วยปะทาว        หมู่ที่ 3 บ้านกกบก
11. ลำห้วยเสว           หมู่ที่ 3 บ้านกกบก
12. หนองหลุมดิน       หมู่ที่ 4 บ้านมดดินแดง มีพื้นที่ 6 ไร่ 46.4 ตารางวา
แหล่งน้ำที่สร้างขี้น มีทั้งหมด 2 แห่ง ได้แก่
 ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3 บ้านกกบก จำนวน 2 แห่ง

 

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.184.78
คุณเข้าชมลำดับที่ 950,892

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
บริการออนไลน์
อบต.ในเครือข่าย

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10   Fax : 0-44817145 ต่อ 18
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.