องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 910 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 9 สิงหาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     งานกิจการสภา 
งานกิจการสภา
งานกิจการสภา  
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2564เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรณัตติร่างข้อบัญญัติ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 20 สิงหาคม 2562เปิดอ่าน
     รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรณัตติร่างข้อบัญญัติ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562เปิดอ่าน
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 28 สิงหาคม 2562เปิดอ่าน
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2562เปิดอ่าน
     สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2562เปิดอ่าน
     สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 2563เปิดอ่าน
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2562เปิดอ่าน
     สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2562เปิดอ่าน
     สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562เปิดอ่าน
     สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563เปิดอ่าน
     สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563เปิดอ่าน
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ตุลาคม 2563เปิดอ่าน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 18.208.126.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,335,672

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.