องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 910 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 9 สิงหาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
ถนนกินได้ ปลูกบักหุ่ง 5 ต้น ไม้ผล 5 อย่าง 
      วันที่  14  มีนาคม  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิ   กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลรอบเมือง  จัดกิจกรรม  ปลูกบักหุ่ง 5 ต้น ไม้ผล 5 อย่าง  โดยร่วมกันป
1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 
      วันที่  19  กุมภาพันธ์  2564   องค์การบริหารสว่นตำบลรอบเมือง  ร่วมกิจกรรม  Big Ceaning Day  ถนนเฉลิมพระเกียรติ  (ถนนชัยภูมิ - ตาดโตน)  ในเขตรับผิดชอบจุดบ้านมอดินแดง   ตั้งแต่สุดเขตเทศบาลเมืองช
ชาวรอบเมืองร่วมใจ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
      วันที่  21  กุมภาพันธ์  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  จัดฝึกอบรมเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ  ภายใต้โครงการ  ชาวรอบเมืองร่วมใจ  เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ   ณ  วัดบ้านโนนกอก  และสระบ่อเกล
จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 4มกราคม 2564 
       องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ร่วมกับผู้นำทุกหมู่บ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
โครงการสร้างวินัยจราจร 
      วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2563. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วม
กิจกรรม คัดกรองโรคโควิด-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้เหล็กใหญ่ ในเด็กและผู้ปกครอง ก่อนเข้าเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 
     
รณรงค์การคัดแยกขยะต้นทาง 
      วันที่12 กรกฎาคม 2563 สำนักปลัดเเละกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินการออกพื้นที่ หมู่บ้านฟิวเจอร์โซน หมู่ 4 บ้านมอดินแดง จัดเก็บค่ากำจัดขยะ และรณรงค์โครงการคัดแยกขยะต้นทางโดย1. เเจกถังขยะอินทรีย์ตัดก้น เพื่อใช้คัดแยกขยะเปียกนำไปทำปุ๋ยหมกบำร
รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
     
กิจกรรม ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลรอบเมือง 
      วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยการนำของท่านนายอำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ รพ.สต.บ้านหนองหลอด ผู้นำหมู่บ้าน อสม.ตำบลรอบเมือง รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
อบต.รอบเมือง ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
       อบต.รอบเมือง ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดภาคเรียน ในโรงเรียนบ้านโนนกอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขี้เหล็กใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงเจริญ   
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลรอบเมือง ปีงบประมาณ 2563 
      อาสาปศุศัตว์ตำบลรอบเมือง  รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง จำนวน 4 หมู่บ้าน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.208.126.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,335,533

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.