ข้อมูลสภาฯ
สายตรงผู้บริหาร
งบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปฎิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
281 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ข้อมูลการลงทุน
หัวข้อหลัก
คู่มือสำหรับประชาชน  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 4มกราคม 2564 
       องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  ร่วมกับผู้นำทุกหมู่บ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
โครงการสร้างวินัยจราจร 
      วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2563. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วม
กิจกรรม คัดกรองโรคโควิด-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้เหล็กใหญ่ ในเด็กและผู้ปกครอง ก่อนเข้าเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 
     
รณรงค์การคัดแยกขยะต้นทาง 
      วันที่12 กรกฎาคม 2563 สำนักปลัดเเละกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินการออกพื้นที่ หมู่บ้านฟิวเจอร์โซน หมู่ 4 บ้านมอดินแดง จัดเก็บค่ากำจัดขยะ และรณรงค์โครงการคัดแยกขยะต้นทางโดย1. เเจกถังขยะอินทรีย์ตัดก้น เพื่อใช้คัดแยกขยะเปียกนำไปทำปุ๋ยหมกบำร
รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
     
กิจกรรม ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลรอบเมือง 
      วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยการนำของท่านนายอำเภอเมืองชัยภูมิ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ รพ.สต.บ้านหนองหลอด ผู้นำหมู่บ้าน อสม.ตำบลรอบเมือง รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
อบต.รอบเมือง ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
       อบต.รอบเมือง ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดภาคเรียน ในโรงเรียนบ้านโนนกอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขี้เหล็กใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงเจริญ   
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลรอบเมือง ปีงบประมาณ 2563 
      อาสาปศุศัตว์ตำบลรอบเมือง  รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลรอบเมือง จำนวน 4 หมู่บ้าน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 
โครงการส่งเสริมการจัดงานวันผู้สูงอายุตำบลรอบเมือง ประจำปีงบประมาณ 2559 
     
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.7.202
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,001,617

ข้อมูลสำหรับประชาชน
ลิงค์ต่างๆ
แบบฟอร์มการให้บริการ
เว็บไซต์ในเครือข่าย

แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
อำเภอเมือง   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10   Fax : 0-44817145 ต่อ 18
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.