หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
1617 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 มิถุนายน 2567
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลรอบเมือง  /  ร้านอาหาร  /สวนเกษตร / ที่พักโฮมสเตย์
งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.รอบเมือง ได้ให้บริการ รับ-ส่ง ผู้ป่วยจิตเวช บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 มายังรพ.สต.บ้านหนองหลอดเพื่อพบแพทย์จากโรงพยาบาลชัยภูมิ และฉีดยาตามพี่แพทย์นัดหมาย
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ขอประชาสัมพันธ์  1.ฐานข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 2.แบบสำรวจ ข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขต อปท.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง นโยบายกำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการจัดตั้งอุทยานธรณี (ชัยภูมิจีโอพาร์ค)
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 22 มิถุนายน  2566  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายธนารักษ์  บุญเพชรรัตน์ กำนันตำบลรอบเมือง ส.อบต.หมู่3บ้านกกบก เจ้าหน้าที่จากรพ.สต.หนองหลอด แพทย์ประจำตำบล ผู้นำชุมชนหมู่3 บ้านกกบก  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และงานสาธารณสุข อบต.รอบเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่เยี่ยมและติดตาม ครอบครัวนางนัยนา เหลาหวายนอก ผู้พิการ หมู่3บ้านกกบก
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดน้ำเสียของชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 
วันที่12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกับกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.รอบเมือง คณะครู กศน.ต.รอบเมือง และจิตอาสาตำบลรอบเมือง ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยยังร่วมกันทำความสะอาดถนนโดยการเก็บขยะริมทาง เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงาม
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ขอประชาสัมพันธ์  1.ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย 2.สรุปแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือลงแหล่งน้ำสาธารณะ หรือ ออกสู่สิ่งแวดล้อมและต้องการปฏิบัติตามกฎทรวงฯ ตามมาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ "ปุ๋ยหมัก รักษ์โลก" ณ ศาลา SML บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2. ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกับอาสาสมัครบริบาล แพทยื รพ.สต.บ้านหนองหลอด และแพทยืโรงพยาบาล ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาตนเองให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลรอบเมือง
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง นโยบาย/มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
งานสาธารณสุข ร่วมกับประชาชนในเขตตำบลรอบเมือง ทำกิจกรรมครัวเรือนนำร่องคัดแยกขยะต้นทาง เพื่อนำเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมัก
งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน ทั้งหมด 4 หมู่บ้านในเขตตำบล        รอบเมือง  
งานสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการจัดทำถังขยะเปียกให้กับประชาชนในเขต   ตำบลรอบเมือง  

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.220.44.148
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,273,801

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
279 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.