หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 2829 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
หัวข้.อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ และการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สามารถติดต่อได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง วันและเวลาราชการ
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า” ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ           (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ           (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  เปิดรับบริจาคหลอดพลาสติก ที่ทำความสะอาดแล้วหรือยังไม่ถูกใช้งาน เพื่อทำหมอนให้กับผู้ป่วยเรื้อรัง ในเขตตำบลรอบเมือง จังหวัดชัยภูมิ -------------------------------------------------------- สามารถร่วมบริจาคได้ที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 379 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  โทร : 044-817145 ต่อ 10  หรือ 088-5837181
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายก อบต.รอบเมือง และ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.รอบเมือง และผู้นำทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการส่เสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 5 ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า) หมู่ที่2 บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.รอบเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1.ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรที่มีอยู่รอบตัวให้เป็นยารักษาโรคได้ 2. การฝึกความจำและพัฒนาสมอง 3.กิจกรรมการนวดแผนไทย โดยการนวดให้ตนเองและผู้อื่น 4.กิจกรรมการแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพร เพื่อผ่อนคลาย
 ทะเบียนพาณิชย์ คืออะไร?? ทำไมจึงสำคัญวันนี้งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.รอบเมือง มีคำตอบ‼         สำหรับทะเบียนพาณิชย์ หรือ ทะเบียนการค้า คนที่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนการค้าได้นั้นก็เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ทำธุรกิจทุกประเภท ยกเว้นพ่อค้า แม่ค้าแผงลอย ธุรกิจเพื่อการกุศลและศาสนา รวมถึงกิจการของกระทรวง ทบวง กรม มูลนิธิ สมาคม และสหกรณ์         ทะเบียนพาณิชย์เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กิจการว่า กิจการมีตัวตนและมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง กฎหมายกำหนดให้กิจการบางประเภทต้องดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีข้อบังคับประเภท กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ที่แตกต่างกัน เช่น บุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจการ ค้าขายทั่วไปต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่สำหรับนิติบุคคล เนื่องจากได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลอยู่แล้ว หากได้ระบุการค้าขายไว้ในวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลก็ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์แต่อย่างใด         ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ และติดตามทุกช่องทางข้อมูลข่าวสารของ อบต.รอบเมือง    ได้ที่ 044-837-145 หรือ 063-3539-5928 , Page face book : องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองชัยภูมิ , เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง   
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลรอบเมือง  /  ร้านอาหาร  /สวนเกษตร / ที่พักโฮมสเตย์
งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.รอบเมือง ได้ให้บริการ รับ-ส่ง ผู้ป่วยจิตเวช บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 มายังรพ.สต.บ้านหนองหลอดเพื่อพบแพทย์จากโรงพยาบาลชัยภูมิ และฉีดยาตามพี่แพทย์นัดหมาย
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ขอประชาสัมพันธ์  1.ฐานข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง 2.แบบสำรวจ ข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขต อปท.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง นโยบายกำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการจัดตั้งอุทยานธรณี (ชัยภูมิจีโอพาร์ค)
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 22 มิถุนายน  2566  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นายธนารักษ์  บุญเพชรรัตน์ กำนันตำบลรอบเมือง ส.อบต.หมู่3บ้านกกบก เจ้าหน้าที่จากรพ.สต.หนองหลอด แพทย์ประจำตำบล ผู้นำชุมชนหมู่3 บ้านกกบก  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และงานสาธารณสุข อบต.รอบเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่เยี่ยมและติดตาม ครอบครัวนางนัยนา เหลาหวายนอก ผู้พิการ หมู่3บ้านกกบก
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง  เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดน้ำเสียของชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 
วันที่12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำโดย นายธนารักษ์ บุญเพชรรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง นำคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ร่วมกับกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.รอบเมือง คณะครู กศน.ต.รอบเมือง และจิตอาสาตำบลรอบเมือง ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยยังร่วมกันทำความสะอาดถนนโดยการเก็บขยะริมทาง เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงาม

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 100.26.179.41
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,353,664

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
379 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.