หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 23
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 2 มิถุนายน 2566
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการรณรงค์ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2562 อบต.รอบเมือง สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานให้กับหมู่บ้านโนโครงการตามพระราชดำริ  เพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภาวการณ์ขาดสารไอโอดีน และการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อตำบลรอบเมือง ประจำปี 2562 ดำเนินกิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลายและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายเพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ชุมชน
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อตำบลรอบเมือง ประจำปี 2562 ดำเนินกิจกรรมฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีตำบลรอบเมือง ประจำปี 2562 ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาบ้านโนนกอก 
ขอประชาสัมพันธ์ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาประจำหมู่บ้าน
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ประจำปี 2562 ดำเนินการออกรณรงค์ให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ตำบลรอบเมือง
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อตำบลรอบเมือง ประจำปี 2562 ดำเนินกิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ตำบลรอบเมือง
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อตำบลรอบเมือง ประจำปี 2562 ออกรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ 2
โครงการควบคุมป้องโรคติดต่อตำบลรอบเมือง ประจำปี 2562 ดำเนินกิจกรรมโดยการพ่นหมอกควันป้องกันและกำจัดยุงลายพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลโรค
ประชาสัมพันธ์การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลรอบเมือง
ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ประจำเดือน เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสาธารณสุข โรคและภัยสุขภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในชุมชน
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ศาลากลาง บ้านมอดินแดง หมู่ 4 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้จัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดบ้านกกบก 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนกอก หมู่ที่ 1 บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกกบก หมู่ที่ 3 บ้านมอดินแดง หมูํ่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาและออกกำลักงกายประจำหมู่บ้าน
โครงการถุงพลาสติกมีค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
โครงการคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปรู้จักกับภัยพิบัติประเภทต่างๆ และสามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน หากเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเอง
กองช่าง อบต.รอบเมือง ขอประชาสัมพันธ์โครงสร้างพื้นฐานในเขตตำบลรอบเมือง ประจำปีงบประมาณ 2563
กองช่าง อบต.รอบเมือง ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงจันทร์ ภายในเขตตำบลรอบเมือง ประจำปี 2563
นที่ 13 กรกฎาคม 2563 อบต.รอบเมืองร่วมกับอบจ.ชัยูมิ รพ.สตบ้านหนองหลอด.และสมาคมผู้สูงอายุชัยภูมิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ
กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ พมจ.ชัยภูมิ เจ้าหน้าที่รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองหลอด และผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขี้เหล็กใหญ่ หมู่2 ลงพื้นที่สอบถามข้อเท็จจริงกรณีความรุนแรงในครอบครัว

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.230.152.133
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,101,112

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
ร้องเรียนการทุจริต
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
279 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ
Tel : 0-44817145 ต่อ 10
Email : rmchiyaphum@@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.